13 March 2018 596 views

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ

               เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคูบ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายอำเภอนครไทย นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้รับฟังปัญหาจากประชาชน ว่าต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและนำน้ำไปต่อยอดของการดำเนินชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service