ข่าวประชาสัมพันธ์ :

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.09 น. นายเสน่ห์  สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้นายชำนาญ  ฟักคง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ และ นางสาววรรณอนงค์ อุชุโกศลการ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสำนักงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช) เพื่อติดตามความคืบหน้าของผลการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยวิธีประยุกต์ใช้แนวคิด Management Cockpit และทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมโครงการที่สำคัญ อาทิเช่น โครงการฝายทดน้ำ และโครงการขุดเจาะน้ำบาดาล โครงการธนาคารปลา และสัตว์น้ำในระบบนิเวศน์ โครงการนาเกษตรอินทรีย์  โครงการหญ้าเนเปียร์ และโครงการปลูกกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้การปลูกองุ่น และโครงการเกษตรปลอดภัย โครงการคลาดเกษตรดอยทอง โครงการขายผักและอาหารราคาถูก                                                                                                               .                                                                                                                      
          ในโอกาสนี้นายชำนาญ  ฟักคง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 กรมทรัพยากรน้ำ ได้เสนอข้อมูลโครงการระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดหาน้ำเพิ่มเติมตามแนวทางพระราชดำริ ในการผันน้ำจากแม่น้ำกก เพื่อนำมาใช้ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อด้วยวิธีประยุกต์ใช้แนวคิด Management Cockpit ทั้งระบบ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1