รมว.ทส. ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


14 กันยายน 2560 53 views
รมว.ทส. ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุม ครม.สัญจร ในพื้นที่ภาคกลาง โดยมี ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคกลาง  นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายเอนก  ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมให้การต้อนรับการตรวจราชการฯ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบการจัดการขยะต้นทาง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ  ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบ้านม่วง (มัสยิดซำซุ่นฮุดาห์) ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        จากการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้  รมว.ทส. ได้มอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมมนา
ประกาศรับสมัคร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
นิทรรศการ
ประกาศราคากลาง
ประกาศ E-Bidding
งบทดลอง
ประกาศ E-Auction
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.
ข้อมูลองค์ความรู้
กฏหมาย
งานวิจัย
บทความ/สารคดี
ระเบียบข้อบังคับ
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
ข่าวน้ำรายสัปดาห์
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
การบริหารจัดการภัยแล้ง
สถานการณ์น้ำฉบับเสนอ คณะอนุกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ
เอกสาร
รายงานความช่วยเหลือ
สถานการณ์น้ำประจำวัน กนช.