รับสมัครเจ้าหน้าที่ ภายใต้กิจกรรมการจัดการและบรรเทาอุทกภัย จำนวน 2 ตำแหน่ง


19 ตุลาคม 2561 752 views

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการเเม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)
ประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำเเหน่ง
1. ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. ผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง
 
ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดตาม TOR ที่เเนบนี้
1. TORผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านอุทกภัยและอุทกวิทยา
2. TORผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ผู้สนใจสามารถส่งประวัติบุคคล พร้อมระบุประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นภาษาอังกฤษ มายังอีเมล์ winai.wangpimool@gmail.com
หรือที่อยู่:
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 
กรมทรัพยากรน้ำ180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6636 (ติดต่อนายวินัย วังพิมูล เเละนางสาวศุภธิดา พานิชปฐมชัย)
โทรสาร 0 2298 6605

กำหนดปิดรับสมัคร  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
 

หน่วยงาน : สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำระหว่างประเทศ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ