กรมทรัพยากรน้ำร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี


05 พฤศจิกายน 2561 235 views

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมทรัพยากรน้ำจากส่วนกลาง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2, 6 และ 7 รวมจำนวน 140 คน  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ในภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์กีฬาลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ