สทภ.2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำ บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองรังสิต 3


05 พฤศจิกายน 2561 218 views

เมื่อวันที่ (18 ตุลาคม 2561) นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้นายอภิรักษ์ แก้วนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยา และนางกัลยา ไวกยี ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สทภ.2 เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพัฒนา กำจัดวัชพืช ขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำ บริเวณคลองรังสิตประยูรศักดิ์ คลองรังสิต 3

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ