สทภ.11 ร่วมแข่งขันกีฬาหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


09 พฤศจิกายน 2561 324 views

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สทภ. 11 ร่วมกิจกรรมกีฬาในหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ระหว่าง สีฟ้า (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11) แข่งขันกับ สีน้ำเงิน (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และสวนสัตว์อุบลราชธานี) ณ สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ