สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่ ณ จังหวัดเชียงราย


29 พฤศจิกายน 2561 337 views

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง สทภ.1 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ เทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธี และนำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  ของกรมทรัพยากรน้ำ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนน้ำดื่มให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมจำนวน 500 ขวด

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ