กรมทรัพยากรน้ำร่วมสนองนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในกรมทรัพยากรน้ำ


29 พฤศจิกายน 2561 287 views

26 พฤศจิกายน 2561 กรมทรัพยากรน้ำนำโดย นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการจัดกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันเริ่มต้นของมาตรการการ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกและโฟมโดยพร้อมเพรียงกันทั้งกรมทรัพยากรน้ำส่วนกลาง และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ