สทภ.1 ร่วมโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"


29 พฤศจิกายน 2561 278 views

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 นำโดย นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 พร้อมใจกันนำแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้แทนน้ำขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ในการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  เพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในเรื่อง "มาตรการลด และคัคแยกขยะมูลฝอยในห้วยงานภาครัฐ"

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ