สทภ.8 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 56


29 พฤศจิกายน 2561 382 views

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นางจันทิรา สุขศิวานันท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 56 โดยมอบช่อดอกไม้แด่นาวาอากาศเอกอติรวิชช์ ไพจิตร์ ผู้บังคับการกองบิน 56 เป็นที่ระลึก และร่วมปล่อยปลา ณ หอประชุมกองบิน 56

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ