สทภ.1 ลงพื้นที่ตรวจโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน


12 กุมภาพันธ์ 2562 131 views

    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดลำพูน ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ตรวจติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เส้า อำเภอแม่ทา และอ่างเก็บน้ำป่าซางอ่อน อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบปริมาณน้ำเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเตรียมรับมือภัยแล้งที่กำลังจะถึง ซึ่งอ่างเก็บน้ำแม่เส้ามีความจุเก็บกัก 1,813,000 ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 1,200 ไร่ พืชเกษตรได้แก่ นาข้าว ลำไย และพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เช่น หอม กระเทียม แตงโม พืชผักสวนครัวเป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 900,000 ลบ.ม. หรือประมาณ 50% ของความจุ และอ่างเก็บน้ำป่าซางอ่อนมีความจุเก็บกัก 2,770,000 ลบ.ม. มีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 5,650 ไร่ พืชเกษตรได้แก่ นาข้าว ลำไย มะม่วง และพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง เช่น หอม กระเทียม ฟักทอง พืชผักสวนครัวเป็นต้น ปัจจุบันมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ2,200,000 ลบ.ม. หรือประมาณ 80% ของความจุ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสามารถใช้น้ำได้เพียงพอตลอดฤดูแล้ง สทภ.จะมอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการน้ำปิงตอนบน ให้ความรู้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำในการบริหารจัดการการใช้น้ำ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ