"สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำจิตอาสา พัฒนาด้วยหัวใจ"


04 เมษายน 2562 321 views

"สงกรานต์วิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำจิตอาสา พัฒนาด้วยหัวใจ"
            วันที่ 3 มีนาคม 2562  กรมทรัพยากรน้ำจัดงานสงกรานต์  โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ