กระทรวงทรัพย์ฯ เดินหน้าบูรณาการช่วยภัยแล้ง


06 เมษายน 2562 488 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งปี 2562 ประเดิมแก้ปัญหา 4 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด เเละชลบุรี ประกาศพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มั่นใจส่วนราชการบูรณาการร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน นำร่องปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำกว่า 13 คันให้บริการน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

 

           ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัจจุบันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด เเละชลบุรี ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งและที่ได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นการด่วน โดยทั้ง 2 หน่วยงานได้รวบรวมสรรพกำลัง ทั้งบุคลากร อุปกรณ์เครื่องจักร ยานพาหนะ รวมถึงแหล่งน้ำผิวดินและเเหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุน ในการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง พร้อมทั้งวางแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาว โดยได้มอบหมายให้ทั้ง 2 หน่วยงาน ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซากได้อย่างยั่งยืนและตระหนักถึงความสมดุลของธรรมชาติอีกด้วย

 

         วันที่ 5 เม.ย.2562 มีการเปิดตัวกิจกรรม “กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บูรณาการช่วยประชาชน ผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้ง” ณ โรงเรียนศรีตระกูล ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นการนำร่องให้ 2 หน่วยงานร่วมมือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนในภูมิภาคต่างๆได้อย่างเป็นระบบ โดยในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ ตำบลปราสาท ตำบลกันทรารมย์ และตำบลศรีตระกูล ได้รับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2562 โดยมีเป้าหมายแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค จำนวน 726,000 ลิตร และมีรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายประชาชนตามจุดต่างๆ เติมน้ำลงถังกลางอาทิ ที่ศาลาหมู่บ้าน โรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมตำบล

 

      

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ