อินโฟกราฟิกชุดกระทรวงทรัพย์ฯบูรณาการ เดินหน้าช่วยผู้ประสบภัยแล้ง


11 เมษายน 2562 818 views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งแวดล้อมเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งปี 2562 ประเดิมแก้ปัญหา 4 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ตราด เเละชลบุรี ประกาศพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มั่นใจส่วนราชการบูรณาการร่วมกันผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน นำร่องปล่อยคาราวานรถบรรทุกน้ำกว่า 13 คันให้บริการน้ำสะอาดอย่างทั่วถึง ณ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา ต.ศรีตระกูล อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

http://dwr.go.th/news_inside.php?news_id=75831

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ