สทภ 1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้วและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ(เครือข่ายเดิม) บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ตำบลป่างิ้ว


15 พฤษภาคม 2562 119 views

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ร่วมกับเทศบาลตำบลป่างิ้วและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง ดำเนินกิจกรรมโครงการบริหารจัดการน้ำ(เครือข่ายเดิม) บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีนายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้น้ำให้มีการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ มีการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการเลี้ยงผีอ่างผีขุนน้ำ มีการปลูกต้นไม้ และร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ