สทภ.8 ติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2562 (เหลือจ่าย) พื้นที่จังหวัดตรัง


12 กรกฎาคม 2562 133 views

12 กรกฎาคม 2562 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ นายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ นายชำนาญ ชูแก้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 ติดตามผลการปฏิบัติงาน โครงการตามแผนงาน ปีงบประมาณ 2562 (เหลือจ่าย) พื้นที่จังหวัดตรัง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองบางน้ำใส ม.1 ต.ย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง คาดการณ์วันแล้วเสร็จไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม และโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำวังยาว ช่วง 2 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ผลการดำเนินงาน 100%

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ