สทภ 1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวังพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) จังหวัดลำปาง


13 สิงหาคม 2562 129 views

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ มอบหมายให้ นางสาวฐพัชษ์ พุทธา ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวังพร้อมเจ้าหน้าที่ จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เครือข่ายเดิม) โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเครือข่าย “ละอ่อน ลุ่มน้ำแม่ต๋ำ”ร่วมกับนักเรียนเยาวชนสร้างชาติ รักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เครือข่าย ป่าชุมชนบ้านดอนงาม โรงเรียนอนุบาลเสริมงามและเจ้าหน้าที่ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง ร่วมกันปลูกป่าและสร้าง/ซ่อมฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชน บ้านดอนงาม ม.8 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ