สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”


14 สิงหาคม 2562 103 views

14 สิงหาคม 2562 นางจันทิรา สุขศิวานันท์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางวิมล โสมสง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า” โดยนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงาน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ