สทภ.11 ร่วมกิจกรรมบรรจุน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี


11 กันยายน 2562 82 views

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ 
มอบหมายให้ นายอัศวิน พรประสิทธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปช่วยกิจกรรมบรรจุน้ำดื่ม เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สบเหตุอุทกภัยตามจุดต่างๆในจังหวัดอุบลราชธานี
ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ