สทภ. 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ


11 กันยายน 2562 95 views

          วันที่ 10 กันยายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ระบายน้ำท่วมขังในเขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชนได้รับผลกระทบ จำนวน 4 หมู่บ้าน 532 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 2,500  ไร่ โดย ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ