สทภ.3 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


01 ตุลาคม 2562 335 views

เมื่อวันที่   26  กันยายน  2562   สทภ.3  โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3 จัดโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ  คู  คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  บริเวณโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองหลวง  บ้านหนองหลวง  หมู่ที่ 1  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ