สทภ.3 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562


22 ตุลาคม 2562 485 views

                 เมื่อวันอังคารที่  22  ตุลาคม  2562  เวลา  09.30 น. นายสุทธิพล  เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 จัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดให้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืชและรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ในบริเวณบ้านพักสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 บนเนื้อที่ 1.5 ไร่ จำนวนต้นไม้ 210 ต้น

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ