สทภ.6 โดยส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการด้านแหล่งน้ำ


22 ตุลาคม 2562 210 views

          วันที่ 22 ตุลาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำค่ายนิมมาณกลยุทธช่วง 2 หมู่ที่ 8 ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบประมาณปี 2562 ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 100% ความจุ 116,000 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 788 ไร่ ประชาชน 98 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ