สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา และส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


23 ตุลาคม 2562 219 views

          วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด ฉะเชิงเทรา  โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน และส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 57 รูป เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรีโดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ