สทภ.6 ร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า


08 พฤศจิกายน 2562 225 views

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ต. ท่ากระดาน อ. สนามชัยเขต จ. ฉะเชิงเทรา ร่วมกับผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.), ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ปราจีนบุรี), หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน, นายอำเภอสนามชัยเขต, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมจิตอาสาทำโป่งเทียมบริเวณพื้นที่โครงการฯ ทั้งนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะกรมวังจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ