สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่


03 ธันวาคม 2562 158 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งสามารถผลิตน้ำได้ในอัตรา 400 ลิตร ต่อชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดในการบริโภค ซึ่งในเดือนพฤศจิกายน 2562 มีผู้มาขอรับบริการน้ำดื่มจำนวน 4,017 ลิตร และได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด 63 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ