ผอ.สทภ.4 ติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์


23 พฤษภาคม 2563 25 views

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 ติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระโคกกลางพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณปี 2563 ในพื้นที่ บ้านหนองศาลา ต.หนองสังข์ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในการนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ นำลงพื้นที่และรายงานผลการดำเนินงาน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ