สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมติดตามรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย


20 พฤศจิกายน 2563 78 views

        วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ต้อนรับและติดตาม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เดินทางมาติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์อบรมที่ 4 สวนรุกขชาติโป่งสลี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ พิธีลงนาม MOU โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการเชื้อเพลิงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่า ณ อุทยานแห่งชาติขุนแจ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
         ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆในสังกัด ได้ร่วมกันประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ และ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสามารถ ตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งให้ความสำคัญทางด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นควันจากการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยจะต้องกวดขันการใช้มาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ เช่น มาตรการการชิงเก็บก่อนเผา ซึ่งเป็นการบริหารจัดการเก็บวัสดุเชื้อเพลิงในป่าที่จะทำให้เกิดไฟป่า เช่นใบไม้แห้ง เศษไม้ หรือเศษวัสดุทางการเกษตร โดยจากหน่วยงานราชการ หรือภาคประชาชน ได้ร่วมมือช่วยกันนำมาแปรสภาพให้เกิดประโยชน์ แล้วขายเป็นรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีอาชีพ มีรายได้เสริม อีกทั้ง ยังสามารถลดปริมาณการเผาในฤดูกาลที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 ได้ด้วย ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดฝุ่นควัน หมอกควันไฟ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ