รมว.ทส.รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก !!! "ตลาดต้นแบบจริงใจมาร์เก็ต สู่ตลาดสีเขียว (Green Market)"


21 พฤศจิกายน 2563 93 views

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหาร ทส. ได้เข้าเยี่ยมชมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market ตลาดต้นแบบในการบริหารจัดการตลาดจนสามารถเป็นตลาดสีเขียว หรือ Green Market พร้อมเดินรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วฯ ณ จริงใจมาร์เก็ต (Jing Jai Farmers Market) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ คณะเจ้าหน้าที่ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ และ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รมว.ทส. ได้กล่าวชื่นชมผู้บริหารตลาดในการลดใช้ถุงพลาสติก งดการใช้โฟม และกำหนดให้ผู้ขายของ งดให้ถุงพลาสติกกับผู้ซื้อ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของก็พร้อมใจกันพกถุงผ้ามาเอง และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยอาจเรียกได้ว่าเป็นเกณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ