สทภ.9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สิน บ้านแม่สิน ม.9 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย


13 มกราคม 2564 49 views

วันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดย นายสมเดช ด้วงทอง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย ศรีประเสริฐ นายช่างโยธาอาวุโส ได้ร่วมตรวจติดตามโครงการ เร่งด่วนเพื่อกักเก็บน้ำต้นทุน โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอ่างเก็บน้ำห้วยเเม่สิน บ้านแม่สิน หมู่ 9 ตำบลเเม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ส่งมอบโครงการ โดยมีผู้นำชุมชนเป็นพยานในการส่งมอบโครงการให้กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พิษณุโลก ซึ่งมีความจุแหล่งน้ำ 3,600,000 ลบ.ม. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย - ภัยแล้ง ให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ