สทภ.3 ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี


14 มิถุนายน 2565 129 views

วันที่ 12 มิถุนายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานดำเนินการเอง งานกำจัดวัชพืชโดยใช้เรือดูดโคลนสะเทินน้ำ สะเทินบก จำนวน 2 ลำ ในพื้นที่หนองหาน ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เพื่อแก้ปัญหาการเดินเรือของประชาชนในพื้นที่ และรักษาระบบนิเวศทางน้ำ โดยพื้นที่ดังกล่าวประสบกับปัญหาจอกหูหนูยักษ์และวัชพืชนานาชนิดที่แพร่กระจายปกคลุมในพื้นที่หนองหานกุมภวาปีเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง กีดขวางการเข้าออกของเรือนำเที่ยวและเรือของชาวประมง โดยมี นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 พร้อมเจ้าหน้าที่มห้การต้อนรับ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ