สอน. เข้าตรวจสภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเลิง จ.มหาสารคาม


05 สิงหาคม 2565 65 views

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวรวิทย์ ชัยวิมลกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สอน.) ได้มอบหมายให้นายคมสัน สัจจะวรรณคุณ ผู้อำนวยการส่วนมาตรการ สอน. พร้อมเจ้าหน้าที่ สอน. เข้าตรวจสภาพโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองวังเลิง ต.ท่าขอนยาง,ขามเฒ่าพัฒนา อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภาค 2 (สนภ.2) ซึ่งรับผิดชอบดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ  และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลท่าขอนยาง ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยโครงการฯ มีงานขุดลอกหนอง งานก่อสร้างอาคารฝายน้ำล้น อาคารทางน้ำเข้า และระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 2 แห่ง ซึ่งโครงการมีพื้นที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวน 500 ไร่

หน่วยงาน : สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ