สทน.5 ร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566


18 กันยายน 2566 16 views

นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5 มอบหมายให้นายบุญชู กองสุข ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกลที่ 1 นครราชสีมา เข้าประชุมกองอำนวยการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา เเละ ปัญหาภัยเเล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานที่ประชุม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง