ผู้บริหารหาร และสทภ.5 ร่วมโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ


06 สิงหาคม 2561 282 views

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 รองอธิบดีภาดล ถาวรกฤชรัตน์  และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้ร่วมโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ ณ สวนรุกขชาติปรุใหญ่ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รมต.พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี 

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ