สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 จังหวัดลำพูน


20 กรกฎาคม 2563 112 views

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดลำพูน (อุทกภัยและดินถล่ม) ปี 2563 ที้งนี้ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอ แผนการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดย กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศ ว่าในช่วงเดือนสิงหาคม และกันยายน จะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทย จนอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ จังหวัดลำพูน จึงจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม และเข้าร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม ปี 2563 ร่วมกัน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ