23 June 2017 675 views

วันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 75 ปี

                    เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นายสมนึก สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยาครบรอบ 75 ปี

หน่วยงาน : สำนักงานเลขานุการกรม
shadow

Advance search

Announcement Human Resources
Internal department
ministry
Other Agency
association
Government policies and standards
Government service