ทน.สทภ.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงาน แหล่งน้ำหนองชัดเชื่อมต่อหนองบังชำแระ ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท


24 มกราคม 2565 244 views

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองชัดเชื่อมต่อหนองบัวชำแระ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน) เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ทั้งนี้ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่วางไว้ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง