RSS Feeds


ดาวน์โหลดไฟล์ rssnewsreader.php ไปวางไว้ใน Directory เดียวกันกับ Web ของคุณ - ดาวน์โหลดที่นี่
แบบที่ 1
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","coloumn",132,85,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล


  ทส.ทน.สทน.11 เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนอกเขต กปภ.(พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2566   ทส.ทน.สทน.11 เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนอกเขต กปภ.(พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2566
  การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันนี้ (31 มกราคม 2566) พลเอก​ ไพบูลย์​ คุ้มฉายา​ องคมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วม การประชุมจัดขึ้นเพื่อร่วมหารือในเรื่องพื้นที่ขยายตามโครงการพัฒนาชุมชนฯ ไปยังบ้านทิไล่ป้าและบ้านจะแก การดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนฯ ในพื้นที่บ้านสาละวะและบ้านไล่โว่ รวมถึงการหารือเรื่องการมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ และการจัดทำรายงานประจำปี
  สทน.5 จัดเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนองวัดศิลารมย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ณ ศาลาวัดศิลารมย์   สทน.5 จัดเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนองวัดศิลารมย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ณ ศาลาวัดศิลารมย์
  สทน.1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และกิจกรรมรณรงค์ชิงเก็บ ลดเผา จัดทำแนวกันไฟ   สทน.1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และกิจกรรมรณรงค์ชิงเก็บ ลดเผา จัดทำแนวกันไฟ

แบบที่ 2
require_once("rssnewsreader.php");
feednews("https://dwr.go.th/uploads/xml/rss_news_TH_2.xml","list",0,0,4);
ตัวแปรที่ 1 คือ ที่อยู่ XML
ตัวแปรที่ 2 คือ รูปแบบการแสดงผล
ตัวแปรที่ 3 คือ ความกว้างของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 4 คือ ความสูงของรูป Thumbnail
ตัวแปรที่ 5 คือ จำนวนข่าวที่แสดงผล

ทส.ทน.สทน.11 เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคนอกเขต กปภ.(พื้นที่ประปาท้องถิ่น) ฤดูแล้ง ปี 2566
การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สทน.5 จัดเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหนองวัดศิลารมย์พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 1 บ้านตั้งใจ ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ณ ศาลาวัดศิลารมย์
สทน.1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และกิจกรรมรณรงค์ชิงเก็บ ลดเผา จัดทำแนวกันไฟ

หัวข้อ Feed และชื่อไฟล์

ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์ rss_news_TH_2.xml
รับสมัครงานและประกาศผล rss_news_TH_4.xml
ประกาศงานบุคคล rss_news_TH_80.xml
อบรม / สัมมนา rss_news_TH_3.xml
นิทรรศการ rss_news_TH_71.xml
ภาพกิจกรรม rss_news_TH_69.xml
ข้อมูลน่ารู้
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน rss_article_TH_40.xml
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ rss_article_TH_41.xml
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ rss_article_TH_42.xml
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ rss_article_TH_43.xml
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ rss_article_TH_44.xml
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม rss_article_TH_45.xml
บทความ rss_article_TH_5.xml
งานวิจัย rss_article_TH_34.xml
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ rss_article_TH_38.xml
การเรียนรู้ด้วยตนเอง rss_article_TH_39.xml
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่ rss_article_TH_36.xml
ดาวน์โหลด rss_article_TH_35.xml
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน rss_status_TH_71.xml
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา rss_status_TH_26.xml
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ rss_status_TH_23.xml
รายงานระดับน้ำ CCTV rss_status_TH_21.xml
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย rss_status_TH_61.xml
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง rss_status_TH_49.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ rss_status_TH_72.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ rss_status_TH_73.xml
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก rss_status_TH_74.xml
รายงานความช่วยเหลือ rss_status_TH_69.xml
shadow

Facebook Instragram

Twister RSS Feed

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ