ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ทุจริต


กรุณากรอกรายละเอียด

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ชัดเจน ทั้งนี้ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ

ที่ตั้ง กลุ่มงานจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ

ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ
180/3 ถนน พระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

GPS : 13.785549, 100.539079

022716000 ต่อ 6816

022716000 ต่อ 6816

Saraban0634@dwr.mail.go.thท่านสามารถติดตามสถานะได้จาก

shadow

การค้นหาขั้นสูง