สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


16 มิถุนายน 2565 96 views

วันที่ 14 มิถุนายน  2565
             นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มอบหมายให้นายไพฑูรย์ เหล่าศรีชัย
ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3   พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม และผู้นำชุมชนตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีแจกแบบสอบถามให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถามต่อโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองแสง บ้านนาเพียง หมู่ที่ 5 ตำบท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม  ซึ่งปัจจุบันแหล่งน้ำมีสภาพตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรได้เต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการ ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้กับพื้นที่เกษตร 1,400 ไร่ ประชาชนจะได้รับประโยชน์ 221 ครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ