สทภ.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี


30 มิถุนายน 2565 125 views

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 10 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณพื้นที่ชุมชนศรีสุราษฎร์ซอย 10 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการระบายน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 65 คน 20 ครัวเรือน เทศบาลตำบลหนองบัว ขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ห่วงใยดูแลราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ