สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจคืนน้ำใสให้แผ่นดิน’’ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาค


11 สิงหาคม 2565 90 views

 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
        นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจคืนน้ำใสให้แผ่นดิน’’ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 ณ สวนสุขภาพริมน้ำปิง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสุนันทา แสวงธีรกูล นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าฮ่าม เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้มีกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นรวงผึ้ง ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและสาธิตการใช้ชุดทดสอบปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอย่างง่าย (DO Test Kit) ฐานเรียนรู้และสาธิตสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (แม่น้ำปิง) ฐานคลินิกให้คำปรึกษาบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น (ถังดักไขมัน) และฐานการเรียนรู้โรงเรียนรักษ์น้ำ ในการนี้ มีประชาชน นักเรียน เครือข่ายภาคประชาชน และส่วนราชการ ให้ความสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ