ทส.ทน.สทน.2 ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ร่วมกับ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครวรรค์ เตรียมรับอุทกภัยในพื้นที่


05 ตุลาคม 2565 92 views

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังภัยส่วนหน้า จังหวัดนครสวรรค์ กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ร่วมกับ คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครวรรค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ (สส.วีระกร คำประกอบ) และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในเขต อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ