สทน.1 ทน. ขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย


05 ตุลาคม 2565 141 views

           วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา คณะที่ปรึกษา รมว.ทส. นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ที่ปรึกษา รมว.ทส. ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองฮ่าง ณ ห้องประชุม อบต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย เพื่อรับทราบปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่หนองฮ่าง  โดยมีนายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับและรายงานสภาพปัญหาของโครงการฯ พร้อมนี้ นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวด้วย  ซึ่งหนองฮ่าง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 3 ตำบล คือ ต.ตะวัน  ต.หัวง้ม และ ต.ม่วงคำ มีประชากรประมาณ 1,966 ครัวเรือน จำนวน 5,678 ราย ที่ได้รับผลประโยชน์จากหนองน้ำแห่งนี้ โดยในปัจจุบันหนองน้ำมีสภาพตื้นเขิน ทำให้น้ำไหลไม่สะดวก และไม่สามารถกักเก็บน้ำ หากได้รับการพัฒนาจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ