เปิดตัวโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน


24 พฤศจิกายน 2565 100 views

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดโครงการ “รวมพลังประปาฮีโร่” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรม ผู้แทนจากการประปาส่วนภูมิภาคและผู้แทนจาก 10 บริษัทเข้าร่วม โดยมีแนวทางความร่วมมือที่จะ “สอน ซ่อม เสริม” สอนองค์ความรู้ระบบประปาหมู่บ้านให้แก่บุคลากรที่เป็นผู้ดูแลระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมระบบผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย SDG การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้ประชาชนทุกคนมีน้ำกินน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัย ภายในปี 2573 บริษัทที่เข้าร่วมประกอบด้วย 1.บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน) 2.บริษัท ยูนิเวอร์แซลยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน) 3.บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จํากัด(มหาชน) 4.บริษัท อาร์. อี. คิว. วอร์เตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด 5.บริษัท เอ็กคอมธารา จำกัด 6.บริษัท นวนครแอสเซส จำกัด 7.บริษัท ไฮโดรเอ็นเตอร์ไพร์สแอนด์อะควอดีซายน์ จำกัด 8.บริษัท ซุปเปอร์วอเตอร์ จำกัด 9.บริษัท อาควาโฟลว์ จำกัด และ 10.บริษัท สหธนชล จำกัด

หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ