สทน.1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า และกิจกรรมรณรงค์ชิงเก็บ ลดเผา จัดทำแนวกันไฟ


31 มกราคม 2566 90 views

วันที่   31  มกราคม 2566
         นายโอภาส   ถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 กำแพงเพชร  ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน  300 ขวด ตามที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร ได้แจ้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการอบรมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าและกิจกรรมรณรงค์ชิงเก็บ ลดเผา จัดทำแนวกันไฟ พร้อมทั้งปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลวังควง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ