สทน.8 สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นฯ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา


17 มีนาคม 2566 77 views

          16 มีนาคม 2566 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 มอบหมายให้นางกศิรินทร์ พลนาค ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 สงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นฯ เพื่อร่วมหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำสระน้ำสาธารณะพร้อมระบบกระจายน้ำสนับสนุนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
          เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำเป็นน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปา เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรให้กับหน่วยงานภายในนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ และประชาชนหมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร หมู่ 7 และหมู่ 11 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ประมาณ 100 กว่าครัวเรือน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง