สทน.6 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก


30 มีนาคม 2566 128 views

     วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายให้นางสาววันเพ็ญ อู๋โภคัย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด ให้กับ นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่ตำบลเขาพระ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีน้ำดื่มสะอาดระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ณ องค์การบริการส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง