สทน.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี


05 เมษายน 2566 125 views

          4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 นำโดย นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อรักษาภูมิทัศน์ มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ณ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง แพรกหนามเตียน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง